Cookieverklaring www.diamur.be

Laatst gewijzigd op: 27/01/2023

Inleiding

Deze website www.diamur.be (“Onze website”) maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers. Door het gebruik van cookies kunnen wij u een betere ervaring bieden en Onze website en diensten verbeteren door beter te begrijpen hoe u deze gebruikt. Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van Onze website en diensten, zullen wij u vragen om toestemming te geven voor het gebruik van cookies.

1. Contactgegevens

Onze website wordt aangeboden en beheerd door Diamur NV (“Wij/Ons/Onze”). Wij zijn geregistreerd in België onder registratienummer 0466.101.826 en Onze maatschappelijke zetel is gevestigd op Zwarteweg 47/K367, 2030 Antwerpen.

U kunt contact met ons opnemen:
(a) telefonisch, op +32 5 544 15 20; of
(b) per e-mail, met gebruikmaking van info@diamur.be.

2. Hoe gebruikt Onze website cookies en welke soorten cookies zijn er?

Onze website kan bepaalde First party cookies op uw computer of apparaat plaatsen en daar toegang toe krijgen. First party cookies zijn cookies die rechtstreeks door Ons worden geplaatst en worden alleen door Ons gebruikt. Wij gebruiken cookies om Onze website technisch goed te laten functioneren en uw ervaring te vergemakkelijken en te verbeteren.

Door gebruik te maken van Onze website, kunt u ook bepaalde cookies van derden op uw computer of apparaat ontvangen (Third party Cookies). Third party cookies zijn cookies die worden geplaatst door websites, diensten en/of andere partijen dan Ons.

Voor meer informatie over de persoonsgegevens die Wij verzamelen en gebruiken, de maatregelen die Wij hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen, uw wettelijke rechten en Onze wettelijke verplichtingen, verwijzen Wij u naar de Privacyverklaring op deze website.

Wij hebben alle cookies zorgvuldig gekozen en hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy en persoonlijke gegevens te allen tijde worden beschermd en gerespecteerd. Alle cookies op Onze website worden gebruikt in overeenstemming met de huidige cookiewetgeving.

3. Welke cookies gebruikt Onze website?

De meest actuele lijst van cookies die Wij kunnen gebruiken, vindt u onderstaand.
De volgende First party cookies of Third party cookies kunnen op uw computer of apparaat worden geplaatst:
Noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die om technische redenen noodzakelijk zijn voor het gebruik van de websites. Bijgevolg kunnen deze cookies niet worden uitgeschakeld.

 

Category: Preferences / voorkeurscookies

Dankzij de voorkeurscookies slaat de website informatie op die van invloed is op hoe de website eruit ziet. Bijvoorbeeld je voorkeurstaal of de regio waar je de website hebt bezocht.

Category: Statistics

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Category: Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

Category: Unclassified (5)

Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.

1. Toestemming en het beheer van cookies

Voordat cookies op uw computer of apparaat worden geplaatst, krijgt u een banner die uw toestemming vraagt om deze cookies in te stellen. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies stelt u Ons in staat om u de best mogelijke ervaring en service te bieden. U kunt, indien u dat wenst, toestemming weigeren voor het plaatsen van cookies, tenzij deze cookies strikt noodzakelijk zijn. U kunt te allen tijde terugkeren naar uw Cookie-voorkeuren om deze te bekijken en/of te wijzigen.

2. Wijzigingen

Wij kunnen deze Cookieverklaring te allen tijde wijzigen. U wordt daarom aangeraden om deze pagina van tijd tot tijd te controleren.

3. Uw rechten en informatie met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

Uw belangrijkste rechten op grond van de AVG zijn:
• het recht op inzage;
• het recht op correctie;
• het recht om te wissen (vergetelheid);
• het recht om de verwerking te beperken;
• het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
• het recht op gegevensportabiliteit;
• het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en
• het recht om uw toestemming in te trekken.

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in Onze Privacyverklaring. Meer informatie over privacy, gegevensbescherming en uw rechten vindt u in de Privacyverklaring.